แผนที่

ติดต่อโรงพยาบาล

ที่อยู่ 2 หมู่2 ต.ทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

โทรศัพท์ 077651526 ถึง 8

ประชาสัมพันธ์      ต่อ  0

ห้องฉุกเฉิน          ต่อ  176

ห้องบัตร             ต่อ  104

ห้องยา               ต่อ  115

ห้องบริหาร          ต่อ  121

โทรสาร  077 651446