ข่าวประชาสัมพันธ์ 

- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

-ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

-ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

- ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

-ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

-ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-ระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลท่าแซะ

-ประกาศผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับดีเด่นดีมาก ปี 2566 รพ.ท่าแซะ

- แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

 

            

 

 

 

 

ข่าวประกาศ

     รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา

      ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลีนิค และ นักเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียด  NEW    

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ดูรายละเอียด             

ประกาศเลื่อนรับสมัครงาน ดูรายละเอียด

ตำแหน่งพนักงานธุรการ ดูรายละเอียด

 ตำแหน่งขับรถยนต์ คลิกดูรายละเอียด

 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกดูรายละเอียด

 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกดูรายละอียด 

 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  คลิก

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา

 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ คลิก

 

 

 

 

 

 

 

       ดาวน์โหลด DM