- แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

 

            

 

 

 

 

ข่าวประกาศ

     รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา

      ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลีนิค และ นักเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียด  NEW    

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ดูรายละเอียด             

ประกาศเลื่อนรับสมัครงาน ดูรายละเอียด

ตำแหน่งพนักงานธุรการ ดูรายละเอียด

 ตำแหน่งขับรถยนต์ คลิกดูรายละเอียด

 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกดูรายละเอียด

 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกดูรายละอียด 

 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  คลิก

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา

 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ คลิก

 

 

 

 

 

 

 

       ดาวน์โหลด DM