ข่าวประกาศ

     รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา

 
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ดูรายละเอียด   NEW                

ประกาศเลื่อนรับสมัครงาน ดูรายละเอียด

                        ตำแหน่งพนักงานธุรการ ดูรายละเอียด

                        ตำแหน่งขับรถยนต์ คลิกดูรายละเอียด

                        ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกดูรายละเอียด

                        ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกดูรายละอียด 

                                ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  คลิก

                                                         ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้  คลิก

                     ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา
                              
                                                         ตำแหน่ง พนักงานธุรการ คลิก

 

       ดาวน์โหลด DM