ข่าวประกาศ

     รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา

                     ประกาศเลื่อนรับสมัครงาน ดูรายละเอียด

                     ตำแหน่งพนักงานธุรการ ดูรายละเอียด

                     ตำแหน่งขับรถยนต์ คลิกดูรายละเอียด

                     ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกดูรายละเอียด

                     ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกดูรายละอียด New

                           ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  คลิก

                                                         ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้  คลิก

                     ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา
                              
                                                         ตำแหน่ง พนักงานธุรการ คลิก